GDPR

PERSONDATAPOLITIK OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

NORDIC RELOCATION ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

NORDIC RELOCATION ApS 
Jens Ussings Vej 4
7100 Vejle 
CVR nr. 43 96 64 80
Tlf.nr. 30 41 42 41
Mail: brian@norloc.dk 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine kundeoplysninger.

For at du kan blive kunde i NORDIC RELOCATION ApS og i øvrigt benytte den lange række af ydelser, som NORDIC RELOCATION ApS tilbyder, er det en forudsætning, at du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. De personoplysninger, der i den forbindelse behandles, vil adskille sig fra dem, der behandles, når du benytter vores hjemmeside – både for så vidt angår formål, retsgrundlag og behandlingsaktiviteter. For nærmere information omkring behandlingsaktiviteter i forbindelse med medlemsoprettelse og lign. henvises der til NORDIC RELOCATION ApS fortegnelse over behandling af personoplysninger om kunder.

Formålet med NORDIC RELOCATION ApS persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

NORDIC RELOCATION ApS har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt, og skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles.

Nærværende politik har således også̊ til formål, at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks første afsnit.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

  • Navn
  • Cpr nr.
  • Adresse
  • nr.
  • E-mail
  • Adresse 

SIKKERHED
Vi opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret, men alle de personoplysninger, vi behandler, er dog beskyttet af en firewall.

Derudover har NORDIC RELOCATION ApS adgangsstyring i vore systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger.

Derudover er vore medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

COOKIES
Når du anvender NORDIC RELOCATION ApS, registreres dine standardindstillinger og i visse tilfælde din adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har til formål at huske tidligere adfærd, og den vil typisk blive anvendt til at huske tidligere besøg.

Nordic Relocation anvender således cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner, og for at lette din adgang hertil. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om hverken dig eller andre.

For oplysning omkring, hvilke cookies der anvendes, hvad de anvendes til, hvornår de slettes og hvordan du kan blokere for anvendelsen af cookies henvises til cookiepolitik lavet af Søgemedier A/S, som findes nedenfor:

COOKIEPOLITIK FOR HJEMMESIDER LAVET AF SØGEMEDIER A/S

Hvad er cookies?
Cookies er filer, der gemmes i din internetbrowsers filmappe, så den besøgte hjemmeside kan registrere, at den besøgendes computer, smartphone, tablet eller lignende tidligere har besøgt hjemmesiden.

Disse cookies kan have mange forskellige formål og kan eksempelvis bruges til at identificere tidligere besøgende og føre statistik over besøgende på en hjemmeside. Derudover er cookies en nødvendighed på hjemmesider eller webshops, der gør brug af en indkøbskurv eller login-funktion.

Hvordan cookies bruges på hjemmesider lavet af Søgemedier A/S
Søgemedier A/S gør brug af cookies fra Google Analytics. Det primære formål for disse cookies er igennem statistik at kunne forbedre en hjemmeside og give vores besøgende en bedre oplevelse, samt at dokumentere besøgstal for den pågældende virksomheds hjemmeside.

Ønsker du at fravælge cookies, der bruges til at opsamle statistik, kan dette gøres via flg link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opbevaringstid af cookies
Cookies bliver gemt i 30 dage og slettes derefter automatisk på din computer. Vær dog opmærksom på at besøges hjemmesiden igen inden for 30 dage, så vil perioden blive fornyet.

Personlige oplysninger
Vi indsamler ingen personlige oplysninger. Vi kigger udelukkende på de adfærdsmæssige mønstre, de besøgende har. Disse oplysninger er anonyme og vil ikke kunne bruges til at identificere dig personligt.

Spørgsmål ang. brug af cookies?
Har du spørgsmål relateret til brugen af cookies på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte Søgemedier A/S på tlf. 70 23 10 23 eller mail info@sgme.dk.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
I forbindelse med dit kundeengagement hos Nordic Relocation behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er kunde i Nordic Relocation.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit kundeengagement i NORDIC RELOCATION ApS.

Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6.

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_in formationspjece__formateret___DOK446249_.pdf”

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Tilbudsmailen, hvor vi afgiver tilbud jf. dine indtastede oplysninger 

Opbevaring af dine personoplysninger:
Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos NORDIC RELOCATION ApS i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og NORDIC RELOCATION ApS forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Hos NORDIC RELOCATION ApS indsamles data til behandling/vurdering i rekrutteringsprocesser for, at validere hvorvidt den enkelte ansøgers kvalifikationer og erfaringer opfylder de ønsker vi skulle efterspørge hos den ideelle kandidat.

Hvis ikke ansøgers kvalifikationer findes brugbare til den enkelte stilling, vil vi stadig opbevare det data ansøger, skulle have fremsendt til vores rekrutteringssystem og slettes hurtigst muligt, og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslag er afsendt.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Navn, adresse, e-mail, ansøgning, CV, derudover har, ansøger mulighed for, at informere om fødselsdato, billede, tlf. nr. og diverse oplysninger i CV og ansøgning.

Vi kan senere efterspørge straffeattest, personlighedstest og referencerapport. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Når NORDIC RELOCATION ApS indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, eller som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Ansøger tildeler selv sine personoplysninger via ansøgning, CV og evt. tlf. henvendelse

Informationssøgning på nettet giver ofte rig mulighed for at indhente oplysninger om en ansøger. Søgninger på Google, LinkedIn og Facebook kan efterlade et givent indtryk af en ansøger. For eksempel kan en ansøger have en ”larmende” Facebook-profil eller ”uhensigtsmæssige” forbindelser på LinkedIn, der kan friste til at gøre kort proces. Det er som udgangspunkt tilladt at ”screene” internettet for relevante oplysninger om ansøger, hvis persondataloven i øvrigt overholdes. Har ansøger offentliggjort oplysninger om sig selv på nettet, kan virksomheden, efter Dansk Erhvervs vurdering, som udgangspunkt frit og uden samtykke fra ansøger bruge disse oplysninger, så længe oplysningerne er saglige og relevante i forhold til den konkrete stilling.

Findes der derimod oplysninger om en ansøger på nettet, som ansøger ikke selv har offentliggjort, vil virksomheden skulle have ansøgers samtykke til at bruge oplysningerne. Dette medmindre virksomhedens interesse i oplysningerne vejere tungere end hensynet til ansøgerens integritet.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i seks måneder eller så længe retsligt og sagligt formål haves. Disse opbevares i vores rekrutteringssystem og deles ikke yderligere, dataene slettes derefter automatisk. Formålet med at gemme ansøgninger er at kunne besætte en fremtidig stilling, ansøger bedes godkende diverse samtykkeerklæringer der efterspørges. Det gælder fx hvis ansøger har fået udarbejdet en personlighedstest. NORDIC RELOCATION ApS kan gemme oplysninger om ansøgere, så længe det har et sagligt formål. Et sagligt formål kan fx være at sikre sig dokumentation, hvis en ansøger protesterer imod et afslag. Såfremt der benyttes eksternt rekrutteringsbureau, er der lavet en databehandleraftale

Opbevaring af dine personoplysninger:
Oplysninger om ansøgere, som får afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslaget er afsendt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 1. version af NORDIC RELOCATION ApS persondatapolitik opdateret den 29. April 2023.

 

 

 

 

Har du spørgsmål?

HAR DU SPØRGSMÅL?

SEND EN FORESPØRGSEL

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til vores flytteservice

7060 3008